08 409 08 900

info (at) handshakesweden.se

08 409 08 900/ info (at) handshakesweden.se/fi/en/sv/no

Dataskyddspolicy

2018

Dataskyddspolicy – Handshake Sweden AB

Handshake Sweden AB har åtagit sig att skydda sina kunders personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med denna integritetspolicy är att informera kunderna om hur deras personuppgifter behandlas. För att kunna använda tjänsterna hos Handshake Sweden AB måste kunden godkänna denna integritetspolicy.

Registerförare och registeransvarig

Handshake Sweden AB
Företagets org.nr: 556974-8238

Johan Bondesson, Handshake Sweden AB, admin@handshakesweden.se

Registernamn

Handshake Sweden AB – kundregister

Registrets ändamål och avsedda användning

Syftet med registret är att hantera och arkivera beställningar från kunder hos Handshake Sweden AB samt att bibehålla en aktiv kundrelation. Informationen kan användas för utveckling av aktiviteter samt för statistiska ändamål. Användning av personuppgifter sker i enlighet med de begränsningar och krav som anges i personuppgiftslagen.

Information som lagras i registret

Personuppgifter kan innehålla följande information:

 • Personens för- och efternamn
 • Personens ID-kod vid upprättat kreditavtal (Klarna)
 • E-postadress
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Beställningsinformation
 • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och andra fakturauppgifter
 • Leveransinformation
 • Produktrecensioner
 • Webbläsningsaktiviteter
 • Uppgifter om terminal-ID

Syftet med personuppgiftsregistret

Personuppgiftsregistret används i följande syften:

 • Underhålla och hantera kundrelationer
 • Leverans, bearbetning och lagring av beställningar
 • Förbättra kundens upplevelse
 • Analyser och statistik
 • Förhindra missbruk
 • Skapa riktat innehåll och marknadsföring

Lagra och skydda informationen

Personregistret skyddas från otillåten åtkomst och hanteras ansvarsfullt. Handshake Sweden AB säkerställer att lagrade data och åtkomst till servrar och annan viktig information som rör skyddet av personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av behörig personal i vars arbetsuppgift detta ingår.

Lagringstiden för personuppgifter fastställs utifrån syften, krav och garantier i enlighet med gällande lagstiftning.

Vanliga datakällor

Data som ingår i personuppgiftsregistret samlas in som meddelanden från kunder via webbformulär, e-post, telefon, sociala mediatjänster, avtal, kundbesök och andra metoder genom vilka kunden tillhandahåller sina uppgifter. Vi kan i förekommande fall använda brevtjänster hos Finska posttjänsten och Population Register Centre.

Normal överföring av information

I syfte att verifiera betalningar och leveranser kan vi överföra data till tredje parter, partners för analys och statistik och till myndigheter när så krävs. Handshake Sweden AB säkerställer högsta nivå av datasäkerhet vid överföring och behandling av information. Datasäkerhetsnivån mellan tredje part säkerställs med ett sekretesskyddsavtal eller andra godkända metoder i enlighet med EU:s GDPR.

Överföring av data utanför EU:s och EES:s gränser

Ingen gränsöverskridande överföring sker utanför EU eller EES såvida inte ett sekretesskyddsavtal har upprättats med dessa samarbetspartners.

Den registrerades rättigheter

Alla registrerade i Handshake Sweden AB’s kundregister har rätt att begära följande:

Rätt till insyn – Den registrerade har rätt att granska den lagrade information som finns om denne. Informationen kan granskas på företagets huvudkontor där registret finns. En begäran om granskning ska skickas skriftligen till personuppgiftsbiträdet. Vid tidpunkten för granskningen måste den registrerade kunna verifiera sin identitet. Registerföraren har ansvar för att säkerställa att informationen tillhandahålls på ett tillräckligt tydligt sätt till den registrerade.

Rätt till rättelse – Den registrerade har rätt att begära ändring av sin information. Informationen kan ändras på företagets huvudkontor där registret finns. En begäran om rättning ska skickas skriftligen till personuppgiftsbiträdet. Vid tidpunkten för ändringen måste den registrerade kunna verifiera sin identitet.

Rätt till radering av personuppgifter – Den registrerade har rätt att begära radering av sin information. En begäran om radering av information måste göras skriftligen till företagets huvudkontor där registret finns. Om en person vill ta bort sin information ska en skriftlig begäran skickas till personuppgiftsbiträdet. Vid tidpunkten för begäran om radering av informationen måste den registrerade kunna verifiera sin identitet.

Registerföraren kommer att svara kunden inom den tidsram som fastställts i EU:s GDPR (vanligtvis inom en månad).

Kakor

Överföring av så kallade kakor (Cookies) till besökarens dator kan förekomma. Kakor används för att samla in information om, till exempel vilken sida du navigerade från för att komma till den här adressen, vilka av våra webbsidor du har öppnat, vilken webbläsare du använt, skärmupplösning, operativsystem och datorns IP-adress; dvs, var informationen du skickat kommer från och var du tar emot den.

Genom att använda kakor kan Handshake Sweden AB och dess dotterbolag övervaka antalet användare av tjänsten. Detta kan sedan analyseras för utveckling av förbättringar för våra kunder. Dotterbolag till Handshake Sweden AB kan dessutom använda kakor för riktad marknadsföring. Dessa kakor används för att samla in information om de besök besökaren gjort till denna och andra webbplatser.

Insamlade data via kakor används för att skapa riktad marknadsföring baserad på besökarens intressen. Ingen information om användarens identitet finns inkluderad vid användning av riktad marknadsföring med hjälp av kakor och informationen kombineras inte med annan information som kan ha mottagits från besökaren i andra sammanhang. Besökaren har möjlighet att neka användning av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar till att inte tillåta kakor.  Genom att inte tillåta användning av kakor accepterar besökaren att funktionerna i vissa tjänster kan påverkas.

Ändring av integritetspolicyn

Vi reserverar oss rätten att ändra innehållet i denna integritetspolicy i samband med lagändringar, eller i syfte att ytterligare utveckla vår verksamhet.

Denna integritetspolicy ersätter tidigare registerinformation.